ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

    1. ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน
สถานศึกษา
นักเรียน
ครู/บุคลากร
1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 550
98,232
5,355
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
165  
21,022
1,143
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
147
22,798
1,280
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
201
21,838
1,213
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(เฉพาะนครสวรรค์)
     37
   32,574
        1,719
2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
52
32,246
1,556
3
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
909
167
4
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
16
16,176
323
5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8
846
91
6
สถาบันพลศึกษา
1
347
75
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
334
 18,953
1,029 
โรงเรียน
19
9175
500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
315
9778
529
8
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
11
12,732
726
9
สำนักงานอุดมศึกษา
5
12,286
585
10
สาธิตมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1
477
32
11
การศึกษาแบบ Home School
4
3
2
รวม
984
193,301
 10,364

                     ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ประมวลผลวันที่ 24 กันยายน 2561

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  ตามเวบไซต์นี้ https://forms.gle/7UCiXigGfX1aiNhv8

Attachments:
Download this file (ข้อมูล2561 ส่วนที่ 1.pdf)ข้อมูลส่วนที่ 1[ ]341 kB367 Downloads