ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)