รายชื่อโรงเรียน พร้อมสถานที่ตั้ง ในจังหวัดนครสวรค์ 

รายชื่อสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ 19 มีนาคม 2560
ลำดับ ประเภท สถานศึกษา หน่วยงาน สังกัด(กรม) ตำบล อำเภอ จังหวัด กระทรวง
1 โรงเรียน ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
2 โรงเรียน วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
3 โรงเรียน วัดท่าทอง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
4 โรงเรียน วัดวังไผ่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
5 โรงเรียน วัดวังยาง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
6 โรงเรียน วัดหนองปลิง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
7 โรงเรียน วัดสุบรรณาราม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
8 โรงเรียน บ้านช่อกระถินพัฒนา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
9 โรงเรียน วัดศรีสวรรค์สังฆาราม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
10 โรงเรียน วัดกลางแดด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
11 โรงเรียน บ้านบ่อดินสอพอง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
12 โรงเรียน อนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
13 โรงเรียน วัดวังหิน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
14 โรงเรียน วัดบางม่วง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
15 โรงเรียน วัดหาดทรายงาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
16 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
17 โรงเรียน วัดเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
18 โรงเรียน อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
19 โรงเรียน วัดพระนอน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
20 โรงเรียน วัดบ้านไร่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
21 โรงเรียน วัดรังงาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
22 โรงเรียน บ้านเขากะลา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
23 โรงเรียน บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
24 โรงเรียน วัดเกรียงไกรเหนือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
25 โรงเรียน วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
26 โรงเรียน วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
27 โรงเรียน วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
28 โรงเรียน วัดหัวถนน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
29 โรงเรียน วัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
30 โรงเรียน บ้านสระงาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
31 โรงเรียน วัดบึงน้ำใส สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
32 โรงเรียน วัดนิเวศวุฒาราม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
33 โรงเรียน วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
34 โรงเรียน บ้านคุ้งวารี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
35 โรงเรียน วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
36 โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
37 โรงเรียน วัดสันติธรรม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
38 โรงเรียน วัดดอนใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
39 โรงเรียน วัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
40 โรงเรียน วัดหนองเขนง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
41 โรงเรียน วัดทัพชุมพล สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
42 โรงเรียน วัดสวรรค์ประชากร สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
43 โรงเรียน บ้านสามัคคีธรรม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
44 โรงเรียน วัดศรีอุทุมพร สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
45 โรงเรียน บ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
46 โรงเรียน วัดหนองกระโดน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
47 โรงเรียน วัดศรีอัมพวัลย์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
48 โรงเรียน วัดวังสวัสดี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
49 โรงเรียน ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
50 โรงเรียน วัดบริรักษ์ประชาสาร สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
51 โรงเรียน วัดสมานประชาชน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
52 โรงเรียน วัดเนินมะขามงาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
53 โรงเรียน วัดเขามโน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
54 โรงเรียน บ้านพรหมเขต สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
55 โรงเรียน วัดมหาโพธิใต้ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
56 โรงเรียน ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
57 โรงเรียน อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
58 โรงเรียน บ้านแหลมยาง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
59 โรงเรียน วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
60 โรงเรียน วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
61 โรงเรียน วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
62 โรงเรียน บ้านเนินพะยอม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
63 โรงเรียน บ้านยางใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
64 โรงเรียน บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
65 โรงเรียน วัดหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
66 โรงเรียน วัดหนองแพงพวย สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
67 โรงเรียน บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
68 โรงเรียน ศึกษาศาสตร์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
69 โรงเรียน บ้านหนองหัวเรือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
70 โรงเรียน ชุมชนวัดเขาดินเหนือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
71 โรงเรียน โอสถสภาอุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
72 โรงเรียน วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
73 โรงเรียน วัดดงเมือง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
74 โรงเรียน บ้านคลองคล้า สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
75 โรงเรียน สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
76 โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
77 โรงเรียน วัดบางมะฝ่อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
78 โรงเรียน บ้านบางมะฝ่อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
79 โรงเรียน บ้านเนินเวียง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
80 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
81 โรงเรียน ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
82 โรงเรียน สระวิทยา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
83 โรงเรียน ราษฎร์อุทิศ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
84 โรงเรียน วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
85 โรงเรียน วัดมโนราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
86 โรงเรียน บ้านโพธิ์งาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
87 โรงเรียน วัดนากลาง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
88 โรงเรียน บ้านเขาปูน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
89 โรงเรียน วัดศาลาแดง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
90 โรงเรียน บ้านกระจังงาม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
91 โรงเรียน บ้านเนินศาลา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
92 โรงเรียน บ้านคลองม่วง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
93 โรงเรียน บ้านเขาถ้ำพระ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
94 โรงเรียน วัดเนินกะพี้ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
95 โรงเรียน วัดหนองพรมหน่อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
96 โรงเรียน บ้านหาดสูง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
97 โรงเรียน อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
98 โรงเรียน วัดทับกฤชเหนือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
99 โรงเรียน วัดดอนสนวน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
100 โรงเรียน วัดพันลาน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
101 โรงเรียน วัดปากคลองปลากด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
102 โรงเรียน วัดแสงรังสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
103 โรงเรียน ชุมชนวัดคลองปลากด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
104 โรงเรียน บ้านเนิน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
105 โรงเรียน บ้านท่าจันทน์(ศักดี) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
106 โรงเรียน ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
107 โรงเรียน วัดท่านา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
108 โรงเรียน บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
109 โรงเรียน บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
110 โรงเรียน บ้านท่าเตียน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
111 โรงเรียน วัดท่าไม้ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
112 โรงเรียน บ้านวังใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
113 โรงเรียน วัดวังใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
114 โรงเรียน วัดดงกะพี้ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
115 โรงเรียน บ้านท่ากร่าง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
116 โรงเรียน วัดหนองขอน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
117 โรงเรียน วัดไผ่สิงห์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
118 โรงเรียน วัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
119 โรงเรียน วัดโพธิ์หนองยาว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
120 โรงเรียน วัดหนองโก สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
121 โรงเรียน บ้านหนองโพลง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
122 โรงเรียน วัดคลองยาง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
123 โรงเรียน วัดเนินสะเดา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
124 โรงเรียน วัดบ้านลาด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
125 โรงเรียน วัดบางเคียน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
126 โรงเรียน บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
127 โรงเรียน บ้านประชาสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
128 โรงเรียน วัดฆะมัง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
129 โรงเรียน วัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
130 โรงเรียน วัดบางไซ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
131 โรงเรียน วัดหัวกะทุ่ม สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
132 โรงเรียน บ้านดงขุย สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
133 โรงเรียน อนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
134 โรงเรียน ชุมชนบ้านชุมพล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
135 โรงเรียน วิฑูรย์ประชารักษ์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
136 โรงเรียน บ้านพุนกยูง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
137 โรงเรียน บ้านไตรคีรี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
138 โรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
139 โรงเรียน บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
140 โรงเรียน วัดห้วยลำไย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
141 โรงเรียน บ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
142 โรงเรียน ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
143 โรงเรียน บ้านลำพยนต์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
144 โรงเรียน วัดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
145 โรงเรียน บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
146 โรงเรียน บ้านอุดมธัญญา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
147 โรงเรียน บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
148 โรงเรียน บ้านพุมะค่า สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
149 โรงเรียน บ้านล้ำเจริญ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
150 โรงเรียน บ้านพุม่วง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
151 โรงเรียน บ้านหนองสุขสันต์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
152 โรงเรียน บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
153 โรงเรียน บ้านสระเกตุโมรี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
154 โรงเรียน บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
155 โรงเรียน บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
156 โรงเรียน วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
157 โรงเรียน วัดวาปีรัตนาราม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
158 โรงเรียน บ้านหนองเต็งรัง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
159 โรงเรียน วัดห้วยดุก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
160 โรงเรียน บ้านเขาปูน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
161 โรงเรียน บ้านหนองตาราม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
162 โรงเรียน บ้านหนองไม้แดง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
163 โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
164 โรงเรียน บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
165 โรงเรียน บ้านสายน้ำทิพย์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
166 โรงเรียน ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
167 โรงเรียน รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
168 โรงเรียน บ้านหนองพังพวย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
169 โรงเรียน อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
170 โรงเรียน วัดหนองสีนวล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
171 โรงเรียน บ้านวังคาง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
172 โรงเรียน วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
173 โรงเรียน บ้านหนองขาม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
174 โรงเรียน ชุมชนบ้านเขาใบไม้ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
175 โรงเรียน บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
176 โรงเรียน บ้านสระแก้ว สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
177 โรงเรียน บ้านโคกกระดี่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
178 โรงเรียน วัดเขาเจดีย์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
179 โรงเรียน บ้านหัวเขาตาคลี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
180 โรงเรียน บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
181 โรงเรียน วัดถ้ำผาสุขใจ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
182 โรงเรียน วัดลาดทิพยรส สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
183 โรงเรียน วัดหนองคูน้อย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
184 โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
185 โรงเรียน วัดจันเสน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
186 โรงเรียน บ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
187 โรงเรียน วัดหนองตะโก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
188 โรงเรียน บ้านเขาขวาง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
189 โรงเรียน วัดหนองหม้อ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
190 โรงเรียน บ้านหนองแอก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
191 โรงเรียน บ้านหนองสีซอ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
192 โรงเรียน วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
193 โรงเรียน วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
194 โรงเรียน บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
195 โรงเรียน บ้านโพนทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
196 โรงเรียน วัดช่องแค สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
197 โรงเรียน วัดเขาวง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
198 โรงเรียน วัดหนองหญ้ารังกา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
199 โรงเรียน วัดเขาฝา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
200 โรงเรียน บ้านกกกว้าว สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
201 โรงเรียน วัดบ่อนิมิต สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
202 โรงเรียน วัดทุ่งทะเลทราย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
203 โรงเรียน บ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
204 โรงเรียน คลองแปดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
205 โรงเรียน บ้านห้วยหอม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
206 โรงเรียน บ้านโคกเจริญ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
207 โรงเรียน บ้านหนองบัวทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
208 โรงเรียน บ้านหนองบัวตากลาน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
209 โรงเรียน บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
210 โรงเรียน วัดเขาดุม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
211 โรงเรียน บ้านโคกสว่าง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
212 โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
213 โรงเรียน วัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
214 โรงเรียน บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
215 โรงเรียน บ้านวังแรง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
216 โรงเรียน บ้านตุ๊กแก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
217 โรงเรียน บ้านหนองสะเอ้ง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
218 โรงเรียน อนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
219 โรงเรียน วัดท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
220 โรงเรียน บ้านเขาน้อย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
221 โรงเรียน บ้านพนมรอก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
222 โรงเรียน วัดหนองเบน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
223 โรงเรียน บ้านหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
224 โรงเรียน บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
225 โรงเรียน บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
226 โรงเรียน บ้านหนองกระโดน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
227 โรงเรียน บ้านทำนบ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
228 โรงเรียน ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
229 โรงเรียน บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
230 โรงเรียน บ้านเขาค้างคาว สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
231 โรงเรียน บ้านหนองเนิน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
232 โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
233 โรงเรียน บ้านตะเฆ่ค่าย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
234 โรงเรียน บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
235 โรงเรียน บ้านดงจันทำ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
236 โรงเรียน วัดคร่อเรียงราย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
237 โรงเรียน บ้านคลองบอน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
238 โรงเรียน วัดพนมเศษ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
239 โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
240 โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
241 โรงเรียน วัดวังมหากร สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
242 โรงเรียน บ้านปากง่าม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
243 โรงเรียน วัดช่องแกระ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
244 โรงเรียน วัดท่าสุ่ม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
245 โรงเรียน วัดสายลำโพงเหนือ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
246 โรงเรียน วัดสายลำโพงกลาง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
247 โรงเรียน วัดสายลำโพงใต้ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
248 โรงเรียน บ้านหนองปล้องโพช สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
249 โรงเรียน บ้านชะลอมแหน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
250 โรงเรียน บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
251 โรงเรียน วังวิทยา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
252 โรงเรียน วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
253 โรงเรียน หัดไทยวิทยาอุทิศ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
254 โรงเรียน วัดท่าแรต สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
255 โรงเรียน วัดวิมลประชาราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
256 โรงเรียน วัดบ้านคลอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
257 โรงเรียน วัดอ่างทอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
258 โรงเรียน วัดเขาห้วยลุง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
259 โรงเรียน วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
260 โรงเรียน วัดประสาทวิถี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
261 โรงเรียน วัดท่างิ้ว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
262 โรงเรียน บ้านหนองน้ำเขียว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
263 โรงเรียน อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
264 โรงเรียน วัดเทพสถาพร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
265 โรงเรียน วัดบ้านแดน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
266 โรงเรียน บ้านงิ้วแบ้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
267 โรงเรียน บ้านดงคู้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
268 โรงเรียน บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
269 โรงเรียน วัดโพธิ์ขวัญ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
270 โรงเรียน วัดธรรมรักขิตาราม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
271 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
272 โรงเรียน วัดสังขสุทธาวาส สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
273 โรงเรียน วัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
274 โรงเรียน วัดบ้านไผ่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
275 โรงเรียน วัดคลองสองหน่อ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
276 โรงเรียน วัดด่านช้าง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
277 โรงเรียน บ้านทุ่งท่าเสา สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
278 โรงเรียน วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
279 โรงเรียน บ้านหนองละมาน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
280 โรงเรียน วัดหนองปลาไหล สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
281 โรงเรียน วัดจันทร์ทอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
282 โรงเรียน วัดตาสังใต้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
283 โรงเรียน วัดเจริญผล สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
284 โรงเรียน วัดวิวิตตาราม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
285 โรงเรียน วัดมงคลสถิตย์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
286 โรงเรียน บ้านบึงราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
287 โรงเรียน วัดมาบมะขาม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
288 โรงเรียน วัดคลองธรรม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
289 โรงเรียน วัดธรรมจริยาวาส สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
290 โรงเรียน ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
291 โรงเรียน บ้านหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
292 โรงเรียน บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
293 โรงเรียน วัดบ้านพลัง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
294 โรงเรียน วัดหนองกรด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
295 โรงเรียน บ้านหนองคล้า สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
296 โรงเรียน บ้านโคกกว้าง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
297 โรงเรียน วัดจิกลาด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
298 โรงเรียน วัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
299 โรงเรียน วัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
300 โรงเรียน วัดคลองจินดา สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
301 โรงเรียน ราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
302 โรงเรียน พยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
303 โรงเรียน บ้านใหม่ศึกษา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
304 โรงเรียน บ้านย่านมัทรี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
305 โรงเรียน สามแยกเจ้าพระยา สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
306 โรงเรียน ประชาอุทิศ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
307 โรงเรียน วัดหนองกลอย สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
308 โรงเรียน บ้านหนองเต่า สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
309 โรงเรียน ย่านคีรี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
310 โรงเรียน บ้านห้วยบง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
311 โรงเรียน เขาสามยอด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
312 โรงเรียน วัดคลองบางเดื่อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
313 โรงเรียน วัดใหม่ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
314 โรงเรียน วัดยางขาว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
315 โรงเรียน วัดท่าโก สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
316 โรงเรียน บ้านดอนกระชาย สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
317 โรงเรียน เขาทอง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
318 โรงเรียน บ้านหนองไม้แดง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
319 โรงเรียน เนินมะกอก สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
320 โรงเรียน บ้านประดู่เฒ่า สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
321 โรงเรียน วัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
322 โรงเรียน วัดหนองหมู สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
323 โรงเรียน บ้านธารหวาย สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
324 โรงเรียน วัดบ้านบน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
325 โรงเรียน วัดเขาบ่อพลับ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
326 โรงเรียน อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
327 โรงเรียน บ้านเขาไม้เดน สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
328 โรงเรียน บ้านสระเศรษฐี สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
329 โรงเรียน วัดหนองคล่อ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
330 โรงเรียน บ้านสระบัว สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
331 โรงเรียน เขาสระนางสรง สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
332 โรงเรียน บ้านซับผักกาด สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
333 โรงเรียน วัดโป่งสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
334 โรงเรียน วัดสำโรงชัย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
335 โรงเรียน บ้านโคกมะขวิด สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
336 โรงเรียน บ้านตะคร้อลาด สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
337 โรงเรียน บ้านโคกสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
338 โรงเรียน บ้านคลองตักน้ำ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
339 โรงเรียน วัดหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
340 โรงเรียน บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
341 โรงเรียน อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
342 โรงเรียน บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
343 โรงเรียน บ้านร่องหอย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
344 โรงเรียน บ้านตะกุดภิบาล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
345 โรงเรียน บ้านเขาหินกลิ้ง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
346 โรงเรียน บ้านห้วยตะโก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
347 โรงเรียน วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
348 โรงเรียน บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
349 โรงเรียน วัดบ้านใหม่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
350 โรงเรียน บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
351 โรงเรียน บ้านวังกระโดนน้อย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
352 โรงเรียน บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
353 โรงเรียน บ้านช่องคีรี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
354 โรงเรียน บ้านวังทองประชานุกูล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
355 โรงเรียน บ้านโพธิ์ประสาท สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
356 โรงเรียน บ้านโค้งสวอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
357 โรงเรียน บ้านตะเคียนทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
358 โรงเรียน บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
359 โรงเรียน บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
360 โรงเรียน วัดโพธิ์ศรี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
361 โรงเรียน บ้านเขาดิน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
362 โรงเรียน บ้านนาขอม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
363 โรงเรียน บ้านเนินบ่อทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
364 โรงเรียน บ้านเขาใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
365 โรงเรียน บ้านวังข่อย สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
366 โรงเรียน บ้านกระทุ่มทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
367 โรงเรียน บ้านหนองสะแกยาว สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
368 โรงเรียน บ้านซับสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
369 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
370 โรงเรียน บ้านเขาธรรมบท สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
371 โรงเรียน บ้านห้วยน้ำลาด สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
372 โรงเรียน อนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
373 โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
374 โรงเรียน บ้านหนองจิกรี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
375 โรงเรียน วัดสระแก้ว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
376 โรงเรียน ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
377 โรงเรียน บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
378 โรงเรียน วัดคลองสาลี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
379 โรงเรียน บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
380 โรงเรียน วัดใหม่สามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
381 โรงเรียน วัดหนองกระทุ่ม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
382 โรงเรียน บ้านท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
383 โรงเรียน บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
384 โรงเรียน วัดบ้านไร่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
385 โรงเรียน ชุมชนวัดเนินม่วง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
386 โรงเรียน วัดสวนหลวง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
387 โรงเรียน บ้านหนองแฟบ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
388 โรงเรียน บ้านไทรทองสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
389 โรงเรียน บ้านหนองน้ำแดง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
390 โรงเรียน จันทราราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
391 โรงเรียน วัดหนองไร่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
392 โรงเรียน วัดสังฆวิถี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
393 โรงเรียน วัดสวนขวัญ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
394 โรงเรียน วัดแหลมทองธรรมจักร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
395 โรงเรียน บ้านทุ่งตัน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
396 โรงเรียน บ้านบึงหล่ม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
397 โรงเรียน บ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
398 โรงเรียน บ้านหนองบอนใต้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
399 โรงเรียน บ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
400 โรงเรียน บ้านหนองนมวัว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
401 โรงเรียน บ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
402 โรงเรียน วัดเขาสมุก สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
403 โรงเรียน บ้านดงสีเสียด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
404 โรงเรียน วัดดงหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
405 โรงเรียน วัดหนองยาว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
406 โรงเรียน วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
407 โรงเรียน บ้านวังยิ้มแย้ม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
408 โรงเรียน วัดบ้านวังดินดาด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
409 โรงเรียน วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
410 โรงเรียน ไตรประชาสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
411 โรงเรียน วัดเกาะเปา สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
412 โรงเรียน บ้านวังสำราญ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
413 โรงเรียน บ้านดอนพลอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
414 โรงเรียน บ้านมาบแก สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
415 โรงเรียน บ้านศรีไกรลาศ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
416 โรงเรียน บ้านวังหิน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
417 โรงเรียน บ้านสะเดาซ้าย สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
418 โรงเรียน บ้านศรีทอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
419 โรงเรียน บ้านบุรีรัมย์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
420 โรงเรียน บ้านหนองชำนาญ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
421 โรงเรียน บ้านคลองลาน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
422 โรงเรียน บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
423 โรงเรียน อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
424 โรงเรียน วัดเทพสุทธาวาส สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
425 โรงเรียน บ้านปากดง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
426 โรงเรียน บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
427 โรงเรียน บ้านไทรงาม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
428 โรงเรียน ประชาอุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
429 โรงเรียน บ้านหนองกะเปา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
430 โรงเรียน สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
431 โรงเรียน บ้านคลองกำลัง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
432 โรงเรียน อุดมพัฒนา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
433 โรงเรียน บ้านโคกสะอาด สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
434 โรงเรียน บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
435 โรงเรียน วัดเวฬุวัน สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
436 โรงเรียน บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
437 โรงเรียน บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
438 โรงเรียน วัดห้วยธารทหาร สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
439 โรงเรียน บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
440 โรงเรียน บ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
441 โรงเรียน วัดหนองปลาไหล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
442 โรงเรียน ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
443 โรงเรียน น้ำสาดกลาง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
444 โรงเรียน บ้านหนองจิก สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
445 โรงเรียน วัดป่าเรไร สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
446 โรงเรียน น้ำสาดเหนือ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
447 โรงเรียน ห้วยวารีใต้ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
448 โรงเรียน ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
449 โรงเรียน สระงาม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
450 โรงเรียน บ้านวังโพรง สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
451 โรงเรียน บ้านห้วยถั่วใต้ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
452 โรงเรียน วันครู(2504) สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
453 โรงเรียน ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
454 โรงเรียน เกาะแก้วสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
455 โรงเรียน บ้านเทพสถาพร สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
456 โรงเรียน บ้านท่าเรือ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
457 โรงเรียน บ้านหนองโบสถ์ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
458 โรงเรียน บ้านวังมะเดื่อ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
459 โรงเรียน วัดวังแรต สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
460 โรงเรียน บ้านเขามะเกลือ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
461 โรงเรียน บ้านหนองดู่ สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
462 โรงเรียน บ้านรังงาม สพป.นครสวรรค์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
463 โรงเรียน บ้านคลองน้ำโจน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
464 โรงเรียน บ้านเทพมงคลทอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
465 โรงเรียน บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
466 โรงเรียน บ้านลานตะแบก สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
467 โรงเรียน บ้านเขาแม่กระทู้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
468 โรงเรียน บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
469 โรงเรียน บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
470 โรงเรียน บ้านเปราะ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
471 โรงเรียน บ้านตะแบกงาม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
472 โรงเรียน บ้านทุ่งรวงทอง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
473 โรงเรียน บ้านตะกรุด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
474 โรงเรียน บ้านตะเคียนงาม สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
475 โรงเรียน บ้านคลองสำราญ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
476 โรงเรียน บ้านเนินใหม่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
477 โรงเรียน บ้านวังน้ำขาว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
478 โรงเรียน บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
479 โรงเรียน บ้านวังชุมพร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
480 โรงเรียน บ้านวังซ่าน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
481 โรงเรียน บ้านคลองม่วง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
482 โรงเรียน วัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
483 โรงเรียน บ้านปางขนุน สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
484 โรงเรียน บ้านคลองไทร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
485 โรงเรียน บ้านหินดาด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
486 โรงเรียน บ้านปางสุด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
487 โรงเรียน อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
488 โรงเรียน บ้านใหม่ศรีนคร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
489 โรงเรียน สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
490 โรงเรียน บ้านยุบใหญ่ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
491 โรงเรียน บ้านยอดห้วยแก้ว สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
492 โรงเรียน บ้านหนองไม้ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
493 โรงเรียน อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
494 โรงเรียน สวนป่าแม่กะสี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
495 โรงเรียน บ้านท่ามะกรูด สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
496 โรงเรียน บ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
497 โรงเรียน บ้านพนาสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
498 โรงเรียน บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
499 โรงเรียน บ้านตลิ่งสูงสามัคคี สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
500 โรงเรียน บ้านชุมม่วง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
501 โรงเรียน อนุบาลชุมตาบง สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
502 โรงเรียน บ้านเขาจั๊กจั่น สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
503 โรงเรียน บ้านหนองจิก สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
504 โรงเรียน บ้านปางงู สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
505 โรงเรียน บ้านปางสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
506 โรงเรียน เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
507 โรงเรียน บ้านปางชัย สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
508 โรงเรียน บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
509 โรงเรียน บ้านยอดห้วยแก้ว  สาขาปางข้าวสาร สพป.นครสวรรค์ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
510 โรงเรียน นครสวรรค์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
511 โรงเรียน สตรีนครสวรรค์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
512 โรงเรียน บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
513 โรงเรียน พระบางวิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
514 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
515 โรงเรียน บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
516 โรงเรียน โกรกพระ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
517 โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
518 โรงเรียน ทับกฤชพัฒนา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
519 โรงเรียน หนองบัว สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
520 โรงเรียน วังบ่อวิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
521 โรงเรียน บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
522 โรงเรียน หนองกรดพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
523 โรงเรียน รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
524 โรงเรียน เก้าเลี้ยววิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
525 โรงเรียน หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
526 โรงเรียน ตาคลีประชาสรรค์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
527 โรงเรียน จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
528 โรงเรียน หนองโพพิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
529 โรงเรียน ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
530 โรงเรียน ลาดทิพรสพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
531 โรงเรียน ช่องแคพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
532 โรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
533 โรงเรียน พนมรอกวิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
534 โรงเรียน ไพศาลีพิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
535 โรงเรียน ตะคร้อพิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
536 โรงเรียน วังข่อยพิทยา สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
537 โรงเรียน พยุหะพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
538 โรงเรียน เขาทองพิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
539 โรงเรียน เขากะลาวิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
540 โรงเรียน ลาดยาววิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
541 โรงเรียน วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
542 โรงเรียน เทพศาลาประชาสรรค์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
543 โรงเรียน ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
544 โรงเรียน อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
545 โรงเรียน แม่วงก์พิทยาคม สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
546 โรงเรียน ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
547 โรงเรียน นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม อบจ.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
548 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
549 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
550 โรงเรียน เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
551 โรงเรียน เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
552 โรงเรียน เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
553 โรงเรียน เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
554 โรงเรียน เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
555 โรงเรียน เทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
556 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
557 โรงเรียน เทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ มหาดไทย
558 โรงเรียน เทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ มหาดไทย
559 โรงเรียน เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ มหาดไทย
560 โรงเรียน เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ มหาดไทย
561 โรงเรียน เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาดไทย
562 โรงเรียน เทศบาลตำบลตากฟ้า เทศบาลตำบลตากฟ้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ มหาดไทย
563 โรงเรียน เทศบาลตำบลลาดยาว เทศบาลตำบลลาดยาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ มหาดไทย
564 โรงเรียน อนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์ เทศบาลตำบลอุดมธัญญา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว่าง) ตากฟ้า นครสวรรค์ มหาดไทย
565 โรงเรียน อนุบาลห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ มหาดไทย
566 โรงเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สาธารณสุข
567 โรงเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันพลศึกษา สถาบันพลศึกษา บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่องเที่ยวและกีฬา
568 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
569 โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
570 โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
571 โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
572 โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
573 โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
574 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
575 โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
576 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
577 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขาทอง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
578 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
579 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
580 วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
581 วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
582 วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
583 โรงเรียน โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
584 โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
585 โรงเรียน วิสุทธิศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
586 โรงเรียน อนุบาลพัดทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
587 โรงเรียน สหวิทยาศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
588 โรงเรียน แสงสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
589 โรงเรียน อนุบาลสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
590 โรงเรียน ประชานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
591 โรงเรียน ยุวบัณฑิตวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
592 โรงเรียน ดรุณศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
593 โรงเรียน วิชาวดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
594 โรงเรียน มารีย์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
595 โรงเรียน เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
596 โรงเรียน โพฒิสารศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
597 โรงเรียน อนุชนวัฒนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
598 โรงเรียน อนุบาลปราณีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
599 โรงเรียน โกรกพระพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
600 โรงเรียน วันทาศิริศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
601 โรงเรียน ขวัญชัยทับกฤช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
602 โรงเรียน สหวิทยานุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
603 โรงเรียน สหสาธิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
604 โรงเรียน เยาวชนพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
605 โรงเรียน ปวีณาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
606 โรงเรียน อุตสาหะวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
607 โรงเรียน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
608 โรงเรียน อำนวยวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
609 โรงเรียน จันทร์ฉายวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
610 โรงเรียน ปรียาโชติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
611 โรงเรียน วรนาถพิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
612 โรงเรียน พินิจอนุสรณ์ โรงเรียนการกุศลในพุทธศาสนา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
613 โรงเรียน ประดับวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
614 โรงเรียน เสรีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
615 โรงเรียน สามมิตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
616 โรงเรียน กิจจานุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
617 โรงเรียน นิมิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
618 โรงเรียน วัดโคกเดื่อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
619 โรงเรียน จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
620 โรงเรียน ศรีอุทิศวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
621 โรงเรียน พยุหะวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
622 โรงเรียน อินทารามวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
623 โรงเรียน บูรพาศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
624 โรงเรียน อนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
625 โรงเรียน รังสรรค์วิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
626 โรงเรียน พิพัฒน์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
627 โรงเรียน พาณิชสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
628 โรงเรียน จงซันเซียะเซียว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
629 โรงเรียน วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
630 โรงเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
631 โรงเรียน เพ็ชรจินดาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
632 โรงเรียน ธนศรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
633 โรงเรียน เศรษฐวิทย์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
634 โรงเรียน ยุวพัฒน์นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
635 โรงเรียน อนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
636 โรงเรียน วัดหนองปลิงวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
637 โรงเรียน คีรีวงศ์วิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
638 โรงเรียน บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
639 โรงเรียน วัดไทรเหนือวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
640 โรงเรียน วัดท่าพระเจริญพรต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
641 โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
642 โรงเรียน โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
643 โรงเรียน ศรีนภเขตวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม
644 โรงเรียน นครสวรรค์ปัญญานุกูล ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
645 โรงเรียน ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
646 โรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
647 โรงเรียน กศน.โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
648 โรงเรียน กศน.อำเภอโกรกพระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
649 โรงเรียน กศน.อำเภอชุมแสง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
650 โรงเรียน กศน.อำเภอหนองบัว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
651 โรงเรียน กศน.อำเภอบรรพตพิสัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
652 โรงเรียน กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
653 โรงเรียน กศน.อำเภอตาคลี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
654 โรงเรียน กศน.อำเภอท่าตะโก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
655 โรงเรียน กศน.อำเภอไพศาลี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
656 โรงเรียน กศน.อำเภอพยุหะคีรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พยุหะคีรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
657 โรงเรียน กศน.อำเภอลาดยาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
658 โรงเรียน กศน.อำเภอตากฟ้า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
659 โรงเรียน กศน.อำเภอแม่วงก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
660 โรงเรียน กศน.อำเภอแม่เปิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
661 โรงเรียน กศน.อำเภอชุมตาบง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
662 โรงเรียน นายเมธา  ซักเซ็ด การศึกษาแบบ Home School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
663 โรงเรียน น.ส.ฐิติมา  อำไพจิตต์   การศึกษาแบบ Home School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
664 โรงเรียน นายนิพนธ์  อยู่นอน   การศึกษาแบบ Home School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
665 โรงเรียน ร.ท.พงษ์อนันต์  ขันสิงห์หา การศึกษาแบบ Home School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home School ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
666 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลองเจริญ อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาลาศรี อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
668 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขามะตูม อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
669 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ามะกรูด อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานหมาไน อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
671 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สระสวัสดิ์ อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางสัก อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
673 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่กะสี อบต.แม่เปิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
674 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมหาโพธิ อบต.มหาโพธิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาโพธิ์  เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหัวเรือ อบต.มหาโพธิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาโพธิ์  เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
676 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวดง อบต.หัวดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
677 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดหาดเสลา อบต.หัวดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
678 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหัวดงใต้ อบต.หัวดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
679 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านเนินพระยอม อบต.หัวดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
680 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เก้าเลี้ยว ทต.เก้าเลี้ยว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
681 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาดิน อบต.เขาดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
682 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาดินเหนือ อบต.เขาดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
683 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเมือง อบต.เขาดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
684 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า อบต.หนองเต่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
685 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนินศาลา อบต.เนินศาลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
686 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบางมะฝ่อ ทต.บางมะฝ่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
687 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลยางตาล อบต.ยางตาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
688 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตายาย ทต.บางประมุง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
689 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางประมุง ทต.บางประมุง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ศาลาแดง อบต.ศาลาแดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
691 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระจังงาม อบต.ศาลาแดง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
692 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นากลาง อบต.นากลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
693 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หาดสูง อบต.หาดสูง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
694 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โกรกพระ ทต.โกรกพระ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
695 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินกว้าว อบต.เนินกว้าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
696 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าปลาย่าง อบต.โคกหม้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพันลาน อบต.พันลาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
698 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าไม้ อบต.ท่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
699 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเตียน อบต.ท่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงกะพี้ อบต.ท่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
701 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เกยไชย อบต.เกยไชย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
702 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับกฤช อบต.ทับกฤช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
703 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมืองชุมแสง ทม.ชุมแสง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
704 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฆะมัง อบต.ฆะมัง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
705 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทับกฤช ทต.ทับกฤช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
706 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระเจา อบต.หนองกระเจา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
707 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไผ่สิงห์ อบต.ไผ่สิงห์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
708 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านประชาสามัคคี อบต.บางเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
709 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคลองยาง หมู่ที่ 11 อบต.บางเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
710 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดำรงรักษ์ ทต.อุดมธัญญา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
711 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแคทราย ทต.อุดมธัญญา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
712 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.อุดมธัญญา ทต.อุดมธัญญา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
713 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพิกุล อบต.หนองพิกุล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
714 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
715 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุนกยูง อบต.พุนกยูง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
716 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาชายธง อบต.เขาชายธง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
717 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิฑูรย์ประชารักษ์ อบต.เขาชายธง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
718 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
719 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสุขสำราญ อบต.สุขสำราญ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพยนต์ อบต.ลำพยนต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
721 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจิกกรี อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
722 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ำผาสุขใจ อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
723 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลตาคลี อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
724 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้ว อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
725 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดตาคลี อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
726 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองสีนวล อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
727 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชวนเดื่อ อบต.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ (ร.ร.วัดหนองโพ) อบต.หนองโพ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่วงน้อย อบต.หัวหวาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
730 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหวาย อบต.หัวหวาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาดิน อบต.หัวหวาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
732 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกร่าง อบต.สร้อยทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
733 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งทะเลทราย อบต.สร้อยทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
734 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจันเสน อบต.จันเสน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกระทุ่ม อบต.จันเสน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
736 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงมัน อบต.จันเสน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
737 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองตะโก อบต.จันเสน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
738 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเจริญ อบต.ห้วยหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
739 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวตากลาน อบต.ห้วยหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
740 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวทอง อบต.ห้วยหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
741 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดตะกุด อบต.ห้วยหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
742 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ทม.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
743 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ตาคลี (บ้านโพนทอง ทม.ตาคลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
744 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ อบต.หนองหม้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
745 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสีซอ อบต.หนองหม้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
746 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแอก อบต.หนองหม้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
747 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดทิพรส อบต.ลาดทิพรส กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
748 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราษฎร์เจริญ อบต.ลาดทิพรส กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
749 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรหมนิมิต อบต.พรหมนิมิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ช่องแค ทต.ช่องแค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
751 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องแค อบต.ช่องแค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
752 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังปลาสร้อย อบต.ดอนคา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
753 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตุ๊กแก อบต.ดอนคา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
754 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คอกควายใหญ่ อบต.ดอนคา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
755 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านเขาล้อ อบต.ดอนคา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
756 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านดอนคา อบต.ดอนคา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
757 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาโคกเผ่น อบต.ทำนบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
758 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนมรอก อบต.พนมรอก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
759 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังใหญ่ อบต.พนมรอก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
760 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายลำโพงเหนือ อบต.สายลำโพง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
761 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวถนนใต้ อบต.หัวถนน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
762 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าตะโก ทต.ท่าตะโก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
763 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัดท่าสุ่ม อบต.วังมหากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
764 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวพลวง อบต.วังมหากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
765 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาดิน อบต.หนองหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
766 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง อบต.หนองหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
767 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดพนมเศษ อบต.พนมเศษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
768 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านคลองบอน อบต.พนมเศษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
769 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะเฆ่ค่าย อบต.วังใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
770 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าตะโก อบต.ท่าตะโก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
771 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจริญผล อบต.เจริญผล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
772 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาบมะขาม อบต.เจริญผล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
773 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองละมาน อบต.ด่านช้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
774 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวงฆ้อง อบต.ด่านช้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
775 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปลาไหล อบต.ด่านช้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
776 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราษฎร์ร่วมฯ อบต.บึงปลาทู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
777 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหูกวาง อบต.หูกวาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
778 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหูกวาง อบต.หูกวาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
779 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าแรต อบต.อ่างทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
780 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลอง อบต.อ่างทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
781 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนาหุบ ทต.บ้านแดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
782 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านแดน ทต.บ้านแดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
783 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาห้วยลุง ทต.บ้านแดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
784 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองน้ำเขียว อบต.ท่างิ้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
785 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดมงคลสถิตย์ อบต.บางตาหงาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
786 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดวิวิตตาราม อบต.บางตาหงาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
787 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านบึงราษฎร์ อบต.บางตาหงาย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
788 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลวงปู่พิมพา อบต.หนองตางู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
789 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิกลาด อบต.หนองตางู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
790 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองเคียน อบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรพตพิสัย) บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
791 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึง อบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรพตพิสัย) บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
792 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดบ้านพลัง อบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรพตพิสัย) บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
793 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บรรพตพิสัย(ฝั่งส้มเสี้ยว) ทต.บรรพตพิสัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
794 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บรรพตพิสัย(ฝั่งเจริญผล) ทต.บรรพตพิสัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
795 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางแก้ว อบต.บางแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
796 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมิตรภาพ อบต.บางแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
797 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาขีด อบต.ตาขีด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
798 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
799 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลพยุหะคีรี (วัดปรางค์เหลือง) ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาไม้เดน ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
801 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาบ่อพลับ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
802 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาทอง อบต.เขาทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
803 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยางขาว อบต.ยางขาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
804 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าโก อบต.ยางขาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
805 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกระชาย อบต.ยางขาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
806 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สระทะเล อบต.สระทะเล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
807 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านใหม่ศึกษา อบต.สระทะเล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
808 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านธารหวาย อบต.สระทะเล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
809 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสระประทุม อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
810 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาสระนางสรง อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
811 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไม้แดง อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
812 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งสวรรค์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
813 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคลองบางเดื่อ อบต.น้ำทรง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
814 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก อบต.เนินมะกอก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
815 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย่านคีรี อบต.เขากะลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
816 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทรัพย์ผัดกาด อบต.เขากะลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
817 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยบง อบต.เขากะลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
818 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาสามยอด อบต.เขากะลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
819 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองเต่า อบต.เขากะลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
820 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พยุหะ ทต.พยุหะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
821 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลย่านมัทรี อบต.ย่านมัทรี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
822 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พยุหะ อบต.พยุหะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
823 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังกระโดนน้อย อบต.ตะคร้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
824 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองผักแว่น อบต.ตะคร้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
825 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังกระโดนใหญ่ อบต.ตะคร้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
826 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาขอม อบต.นาขอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
827 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาใหญ่ อบต.นาขอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
828 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินบ่อทอง อบต.นาขอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
829 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาช้างฟุบ อบต.นาขอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
830 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตะเคียนทอง อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
831 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโค้งสวอง อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
832 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านวังทองประชานุกูล อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
833 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านไร่ประชาสรรค์ อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
834 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านบ่อไทยสามัคคี อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
835 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. บ้านโพธิ์ประสาท อบต.โพธิ์ประสาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
836 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังข่อย อบต.วังข่อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
837 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซับสมบูรณ์ อบต.วังข่อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
838 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระทุ่มทอง อบต.วังข่อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
839 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสะแกยาว อบต.วังข่อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
840 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวพุ อบต.วังข่อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
841 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาดิน อบต.วังน้ำลัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
842 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่องหอย อบต.วังน้ำลัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
843 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาหินกลิ้ง อบต.วังน้ำลัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
844 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ศรี อบต.วังน้ำลัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
845 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังน้ำลัด อบต.วังน้ำลัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
846 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไพศาลี ทต.ไพศาลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
847 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำโรงชัย อบต.สำโรงชัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
848 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านโคกมะขวิด อบต.สำโรงชัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
849 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดสำโรงชัย อบต.สำโรงชัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
850 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดบ้านใหม่ อบต.สำโรงชัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
851 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บ้านพระพุทธประสารธน์วิทย์ อบต.สำโรงชัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
852 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาธรรมบท อบต.ไพศาลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
853 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี อบต.ไพศาลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
854 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตะโก อบต.โคกเดื่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
855 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเสือ อบต.โคกเดื่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
856 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองตักน้ำ อบต.โคกเดื่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
857 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไผ่ล้อม อบต.นครสวรรค์ออก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
858 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายจิรประวัติ อบต.นครสวรรค์ออก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
859 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเกาะแก้ว อบต.บ้านแก่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
860 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านแก่ง อบต.บ้านแก่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
861 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าพระเจริญพรต อบต.บ้านมะเกลือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
862 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะเกลือ อบต.บ้านมะเกลือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
863 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระงาม อบต.บ้านมะเกลือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
864 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงน้ำใส อบต.บ้านมะเกลือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
865 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บึงเสนาท อบต.บึงเสนาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
866 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยาง อบต.บึงเสนาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
867 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีอุทุมพร อบต.หนองกรด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
868 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อพยอม อบต.หนองกรด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
869 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงสำราญ อบต.หนองกรด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
870 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเขนง อบต.หนองกรด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
871 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกรด อบต.หนองกรด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
872 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองปลิง อบต.หนองปลิง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
873 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพรหมจริยวาส ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
874 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
875 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดไทรใต้ ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
876 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
877 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
878 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
879 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดไทรเหนือ ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
880 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนพระบางมงคล ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
881 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนชอนตะวัน ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
882 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
883 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดสุคตวราราม ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
884 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวราราม ทน.นครสวรรค์  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
885 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดตะเคียนเลื่อน อบต.ตะเคียนเลื่อน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
886 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดวังยาง อบต.ตะเคียนเลื่อน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
887 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเกาะหงษ์ อบต.ตะเคียนเลื่อน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
888 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระนอน อบต.พระนอน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
889 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดยางงาม (ประชาพัฒนา) อบต.บางม่วง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
890 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดบ้านคุ้งวารี อบต.บางม่วง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
891 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิเวศพัฒนา อบต.บางม่วง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
892 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดไทรย์ หมู่ที่ 2 อบต.วัดไทรย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
893 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดไทรย์ ม.14 อบต.วัดไทรย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
894 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระโดน อบต.หนองกระโดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
895 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสวัสดี อบต.หนองกระโดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
896 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระโดน (บ้านหนองแมว) อบต.หนองกระโดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
897 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กลางแดด อบต.กลางแดด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
898 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าดินแดง อบต.บางพระหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
899 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าล้อ อบต.บางพระหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกรียงไกร อบต.เกรียงไกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
901 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกรียงไกรใต้ อบต.เกรียงไกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
902 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันคู อบต.นครสวรรค์ตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
903 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าทอง อบต.นครสวรรค์ตก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
904 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองเบน ทต.หนองเบน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองเบน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
905 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดวังน้ำขาว อบต.เขาชนกัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
906 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชนกัน อบต.เขาชนกัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
907 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุ่งผักหนาม อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
908 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เล่ย์ อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
909 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางสุด อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
910 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองไทร อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
911 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
912 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่เจ้าพระยา อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
913 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหินดาต อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
914 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยุบใหญ่ อบต.แม่เล่ย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
915 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระหลวง อบต.แม่วงก์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
916 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วงก์ อบต.แม่วงก์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
917 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล อบต.แม่วงก์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
918 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังซ่าน อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
919 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ธารมะยม อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
920 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคลองม่วง อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
921 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะแบกงาม อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
922 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะกรุด อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
923 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะเคียนงาม อบต.วังซ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
924 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอนพลอง อบต.วังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
925 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเมือง อบต.วังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
926 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุรีรัมย์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
927 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัดใหม่สามัคคี อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
928 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองชำนาญ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
929 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
930 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองนมวัว อบต.หนองนมวัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
931 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองกระดูกเนื้อ อบต.หนองนมวัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
932 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองยาว อบต.หนองยาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
933 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะเดาซ้าย อบต.ห้วยน้ำหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
934 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยน้ำหอม อบต.ห้วยน้ำหอม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
935 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนโม่ อบต.สระแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
936 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสระแก้ว อบต.สระแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
937 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเกาะเปา อบต.วังม้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
938 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังม้า อบต.วังม้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
939 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเจ้าไต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
940 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ลาดยาว ทต.ลาดยาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
941 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดยาว อบต.ลาดยาว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
942 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนจังหัน อบต.เนินขี้เหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
943 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดสังฆวิถี อบต.เนินขี้เหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
944 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไร่ อบต.เนินขี้เหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
945 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาบแก อบต.มาบแก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
946 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าเขา อบต.มาบแก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
947 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสร้อยละคร อบต.สร้อยละคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
948 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
949 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 2 อบต.บ้านไร่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
950 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองกลับ ทต.หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
951 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนินน้ำเย็น ทต.หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
952 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองบัว ทต.หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
953 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น้ำสาดเหนือ อบต.ธารทหาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
954 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดธารทหาร อบต.ธารทหาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
955 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำสาดกลาง อบต.ธารทหาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
956 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าเรไร อบต.ธารทหาร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
957 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกสะอาด อบต.วังบ่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
958 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขานางต่วม อบต.วังบ่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
959 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวฬุวัน อบต.วังบ่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
960 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุดมพัฒนา อบต.วังบ่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
961 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนินตาเกิด อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
962 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเรือ อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
963 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโบสถ์ อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
964 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขามะเกลือ อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
965 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังแรต อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
966 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะเดื่อ อบต.หนองกลับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
967 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
968 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้อย อบต.หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
969 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองลาน อบต.หนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
970 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยถั่วใต้ อบต.ห้วยถั่วใต้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยถั่วใต้ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
971 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง อบต.ทุ่งทอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
972 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยใหญ่ อบต.ห้วยใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
973 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยถั่วเหนือ อบต.ห้วยถั่วเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
974 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถังตั้ง ม.2 อบต.ปางสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
975 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี อบต.ปางสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
976 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางงู อบต.ปางสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
977 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองบ่วงสามัคคี อบต.ปางสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
978 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลิ่งสูง อบต.ชุมตาบง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
979 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชุมม่วง อบต.ชุมตาบง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ
980 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชุมตาบง อบต.ชุมตาบง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ศึกษาธิการ