รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดนครสวรรค์


เขียนโดย Admin | เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.42 น. | จำนวนการดู 0 | พิมพ์

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดนครสวรรค์ จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ไฟล์ที่แนบมา รายงานผลการทดสอบ เล่ม29 เมษา 2565.pdf