โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC)


เขียนโดย Admin | เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.07 น. | จำนวนการดู 0 | พิมพ์

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC : Continuous and Linking Curriculum)ไฟล์ที่แนบมา รายงานโครงการ CLC.pdf