รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


เขียนโดย Admin | เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.18 น. | จำนวนการดู 0 | พิมพ์

รายงานโครงการ ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ที่แนบมา รายงานความก้าวหน้าโครงการ ตรวจราชการฯ 2565.pdf