รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (Teams for Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


เขียนโดย Admin | เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.09 น. | จำนวนการดู 0 | พิมพ์

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (Teams for Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562 NSW_TFE Model สำหรับผู้สนใจซึี่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา รบกวนตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ด้วย จักเป็นประคุณยิ่งไฟล์ที่แนบมา QR code รายงานผล TFE นครสวรรค์.png
ไฟล์ที่แนบมา QR code ตอบรับการเผยแพร่.png