แก้ไขข้อความในประกาศเดิม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

http://www.nswpeo.go.th/main/index.php/announcement/99-announcement-recruit-scout-officer-2561

ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (File.PDF)File.PDF[ ]1712 kB1993 Downloads