ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณลักษณะบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) เพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มาดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์