วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.