วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงชลภิชา สุวิบัว หรือน้องอุ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองคาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นเด็กกตัญญู ตอนพักกลางวันต้องกลับมาดูแลป้อนอาหารให้แม่ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากโรคสมองติดเชื้อ และพ่อเป็นผู้พิการ แขนลีบ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอเพียงกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 เคยได้รับรางวัลเด็กกตัญญู ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ในการนี้ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค และผู้อ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นไปมอบให้ และโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง ได้มอบข้าวสารจำนวน 1 กระสอบให้แก่ครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.