วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 รอบที่ 2 จำนวน 5 ราย ซึ่งในรอบแรกที่เรียกบรรจุ มีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว หลังจากนั้นจะได้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสังกัดต่อไป

////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว