วันที่ 5 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และคุรุสภา

เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์