วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์  นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลหลังเทศกาลปีใหม่ 2566