วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ 1. โมดูลพื้นฐานงานตัดต่อ 2. โมดูลแนวคิดสร้างสรรค์การตัดต่อ 3. โมดูลโปรแกรมและพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์