วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             “พระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์