วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา(โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ ภูมิรพีแคมป์ ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

                                           

                                    วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             “พระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

                                     กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชน และภาคเอกชนเข้าร่วม ณ วัดทุ่งแว่น ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

                         

                              วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อหารือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจปี 2564