ประกาศการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจปี 2564

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ร่วมต้อนรับนางสาวธิดา ทองแฉล้ม ที่มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมค่ายย่อย ทั้ง 4 ค่าย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 นำตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการแสดงรอบกองไฟ ของกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ สนามฟุตบอล บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดค่ายย่อยที่ 4 ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์