วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3