วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์    ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์