วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์(กศจ.)ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเที่ยน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์