วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น.นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววรติมา ไตรลักษณ์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์

รวมทั้งคณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์