วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่