วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาประกาศจุดเน้นการจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์และอัตลักษณ์ผู้เรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์