ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)