รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง