ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำงานและสิ่งก่อสร้างแประกอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)