สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2565