ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (ประกาศแผน.pdf)ประกาศแผน.pdf[ ]975 kB654 Downloads

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

-ร่างวิจารณ์-
การจัดซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวดนครสวรรค์

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)