วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ร่วมต้อนรับนางสาวธิดา ทองแฉล้ม ที่มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.