วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดค่ายย่อยที่ 4 ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับค่ายย่อย ที่ 4 ประกอบไปด้วยยุวกาชาดจาก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 โรงเรียน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 โรงเรียน //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.