วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและมีทักษะในการดำรงชีวิตจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 26 -29 พฤษภาคม 2561 พร้อมกันนี้ ประธานในพิธีได้ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยทั้ง 4 ค่ายอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.