วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมค่ายย่อย ทั้ง 4 ค่าย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 นำตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.