การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1

แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2566 เทอม 1 

ให้หน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1
  2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 พบ เรียนปกติ

                 02 พบ พักการเรียน

                 03 พบ นักเรียนโครงการ

                 04 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                 05 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                 06 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                 07 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้)

                 08 ไม่พบเนื่องจากเสียชีวิต

                 99 อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

  1. .ให้หน่วยงานรวบรวม และส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทางอีเมลล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

ติดต่อสอบถาม  เอกราช โฉมแก้ว 063-2465265

**ดาวน์โหลดเฉพาะสังกัดตนเองเท่านั้น**

Attachments:
Download this file (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx[ ]27 kB154 Downloads
Download this file (กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx)กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx[ ]56 kB112 Downloads
Download this file (ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx)ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx[ ]10 kB85 Downloads
Download this file (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx)สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx[ ]10 kB78 Downloads
Download this file (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx[ ]37 kB134 Downloads
Download this file (สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx)สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx[ ]18 kB92 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx[ ]26 kB94 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx[ ]22 kB89 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx[ ]19 kB83 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx[ ]42 kB105 Downloads
Download this file (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx)โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx[ ]12 kB89 Downloads
Download this file (โรงเรียนเอกชน.xlsx)โรงเรียนเอกชน.xlsx[ ]34 kB155 Downloads