การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

2.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

3.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 3

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3

                                         

          

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY) กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำ ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ตื่นตัว และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยังเส้นทางการเดินณรงค์ในเขตชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ประชาชน กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตยชุมชน ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยฯ กกต.เขต ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้สมัคร จำนวน 500 คน

    

   

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

                          วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมเข้ารับการอบรมทบทวนการใช้ระบบงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ My Office โดยวิทยากร นายทวีรัตน์  เทพนะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้บรรยายผ่านระบบ Zoom

  


                          วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.ลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 18 ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องคุณธรรม          ให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์