นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาคเหนือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์