วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

และบรรยายพิเศษ ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนสอน โรงเรียนละ 3 คน เข้ารับการอบรม ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน ทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

{fbalubm https://www.facebook.com/media/set/?set=a.380743655757882.1073742310.141593199672930&type=1&l=42d14ba2a0}