กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดเพิ่มเติม