วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร >>  https://shorturl.asia/wBP9A

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564