💦💦แจ้งผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2 เมษายน 2576 เวลา 08.00 - 16.30 นะ. ขอเปลี่ยนแปลง ช่องทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก เดิมจากระบบ zoom เป็น ระบบ webex Link เข้าอบรม https://nsw2-1.webex.com/nsw2-1/j.php?MTID=m00000a87e206af14b84a9d4df552a139 Meeting number 2516 621 0192 Meeting password 020467 ….ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏🎉🎉