เดือนมีนาคม 2567

💦💦แจ้งผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2 เมษายน 2576 เวลา 08.00 - 16.30 นะ. ขอเปลี่ยนแปลง ช่องทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก เดิมจากระบบ zoom เป็น ระบบ webex Link เข้าอบรม https://nsw2-1.webex.com/nsw2-1/j.php?MTID=m00000a87e206af14b84a9d4df552a139 Meeting number 2516 621 0192 Meeting password 020467 ….ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏🎉🎉

                                                       วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีดร.สุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้แทนหน่วยงาน 4 กระทรวงหลัก และคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                                          วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 สนามสอบ เพื่อตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดการสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะกรรมการประจำสนามสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ทุกสนามสอบปฏิบัติเป็นตามที่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดไว้

การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1

แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2566 เทอม 1 

ให้หน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1
  2. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 พบ เรียนปกติ

                 02 พบ พักการเรียน

                 03 พบ นักเรียนโครงการ

                 04 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                 05 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                 06 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                 07 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้)

                 08 ไม่พบเนื่องจากเสียชีวิต

                 99 อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

  1. .ให้หน่วยงานรวบรวม และส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทางอีเมลล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

ติดต่อสอบถาม  เอกราช โฉมแก้ว 063-2465265

**ดาวน์โหลดเฉพาะสังกัดตนเองเท่านั้น**

Attachments:
Download this file (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.xlsx[ ]27 kB258 Downloads
Download this file (กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx)กรมส่งเสริมการเรียนรู้.xlsx[ ]56 kB216 Downloads
Download this file (ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx)ศูนย์การศึกษาพิเศษ.xlsx[ ]10 kB235 Downloads
Download this file (สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx)สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.xlsx[ ]10 kB182 Downloads
Download this file (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.xlsx[ ]37 kB248 Downloads
Download this file (สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx)สำนักงานพระพุทธศาสนา.xlsx[ ]18 kB192 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1.xlsx[ ]26 kB197 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.xlsx[ ]22 kB190 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3.xlsx[ ]19 kB194 Downloads
Download this file (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์.xlsx[ ]42 kB206 Downloads
Download this file (โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx)โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.xlsx[ ]12 kB190 Downloads
Download this file (โรงเรียนเอกชน.xlsx)โรงเรียนเอกชน.xlsx[ ]34 kB256 Downloads