วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ในระดับจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์