วันอังคาร-วันพฤหัสบดีที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไป