บรรยากาศความสนุกสนาน การแข่งขันหุ่นยนต์ ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายในงานจะประกอบไปด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ อาทิ ROV GUNDAM, LEG GUNDAM, SUMO MOTOCRASS, BEAM THAILAND OPEN, THE FAST และ LOGISTICS BOT โดยทีมที่ชนะเลิศ 2 ทีมจะได้รับ ตั๋วไป-กลับ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น