วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อหารือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์