กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชน และภาคเอกชนเข้าร่วม ณ วัดทุ่งแว่น ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง นครสวรรค์