วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา(โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ ภูมิรพีแคมป์ ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์