วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์