วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดบรรลุวุตถุประสงค์ โดยมีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นผู้จัดโครงการฝึกอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์