วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยซน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป


นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบมาสคอส และเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
          

นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นางอัญชลี  วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังsวัดนครสวรรค์

                                        วันที่ 31 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และรับมอบรางวัล "คนดี ศรีสวรรค์"

   

   

                     วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีราชวงค์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


                          วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์  นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลหลังเทศกาลปีใหม่ 2566

  

                นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาคเหนือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     

   

           

                             วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

                          โดยในพิธีเปิด ได้รับความกรุณาจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูสของหน่วยงานราชการ

เอกชนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เล่นเกมส์ แจของขวัญ เป็นต้น